Wie is wie?

De Jeugddienst

De jeugddienst zorgt er voor dat kinderen en jongeren betrokken worden bij het jeugdbeleid en dat ze kunnen meedenken, -praten en –doen. Ze organiseert vrijetijdsactiviteiten voor en door jongeren, ondersteunt jeugdbewegingen, beheert de speelpleintjes en zorgt ervoor de dat kinderen en jongeren zich goed voelen in hun stad.

 

Je kan er terecht bij Marie en Laurenz!

De Sportdienst

De sportdienst organiseert evenementen (sportkampen, zweminitiaties, seniorensportdagen, de jaarlijkse demersporthappening, de fietseling, …), verstrekt info over de sportverenigingen en beheert onze sportinfrastructuur.

Je kan er terecht bij Chris, Dimitri, Daisy en Eddy.

 

Het diensthoofd van is Christa Vanrompay.

De Jeugdraad

De jeugdraad brengt de stem van kinderen en jongeren tot bij de beleidsmakers en wil dat Diest een échte kind- en jeugdvriendelijke stad is. In de jeugdraad zetelen jongeren (al dan niet uit het jeugdwerk) die mee denken hoe van Diest een zalige plek te maken voor jong volk.

De Jeugdraad is steeds op zoek naar verse ideeën, nieuwe meningen en mensen die hun steentje, hoe klein of hoe groot ook, willen bijdragen.

 

De voorzitster is Laurens Celis.

 

Contact