werkingssubsidies JWI

Wat?

Als erkend jeugdwerkinitiatief kan je rekenen op ondersteuning van de stad Diest. Indien je aan de voorwaarden voldoet en een volledig dossier indient, kan je mogelijks ook beroep doen op werkingssubsidies.

 

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen jeugdwerkinitiatieven die enkel erkend worden en jeugdwerkinitiatieven die erkend & gesubsidieerd worden. 

Terug naar boven

Voorwaarden

1.

zorgen dat jouw vereniging erkend is. Deze aanvraag dien je in op basis van het vorige werkjaar (sept-aug)

Deadline: 31 augustus.

 

2.

een volledig dossier indienen i.f.v. de werkingssubsidies die bij jouw vereniging past.

Deadline: 31 augustus.

Terug naar boven

Procedure?

Het IVA Jeugd neemt een beslissing over de aanvraag voor werkingssubsidies en doet de berekening. De resultaten worden ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de stedelijke Jeugdraad. 

Terug naar boven

Bedrag

De werkingssubsidies worden berekend op basis van een puntensysteem met parameters.

 

Basistoelage

Jeugdbewegingen: 1000€ basistoelage/ werkjaar

Jongerenvereniging voor amateurkunsten: 400€ basistoelage/ werkjaar  

Jeugdhuizen: 2000€ basistoelage/ werkjaar 

                                                                                                                              

Aanvullende toelage

(75% van de beschikbare gelden na toekenning van de basistoelage)

 

Stimulans Jeugdhuizen
(25% van de beschikbare gelden na toekenning van de basistoelage)

Terug naar boven

Regelgeving

In dit reglement kan je de regelgeving terug vinden.

Terug naar boven

Contact

Formulieren en documenten