Nuttige contactgegevens

Op deze pagina vind je niet alleen dringende telefoonnummers, maar ook enkele nuttige contacten in minder dringende noodsituaties. Je kan dit lijstje best uitprinten, aanvullen en dichtbij je telefoon of op je gsm bewaren. Zo weet je onmiddellijk wie je kan contacteren in noodgevallen!

 

Medische nooddiensten

Politie
Noodnummer 101
(Uitsluitend voor dringende politiehulp)

 

Dringende medische hulpverlening

Europees noodnummer 112 of 100

 

Brandweer
Europees noodnummer 112 of 100

 

Antigifcentrum
Noodnummer 070 245 245

 

Brandwondencentrum

Noodnummer 02 268 62 00

 

Hulp aan kinderen en jongeren

Vermiste kinderen
Europees meldingsnummer 116 000

 

Awel

102 (luistert naar kinderen en jongeren)

 

Kind & Gezin

078 150 100 (contact Kind & Gezin team)

1712 (Vermoeden van kindermishandeling)

 

Hulp – luisteren – preventie

Tele onthaal

106 (luistert anoniem 24 uur op 24 uur)

 

Centrum ter preventie van zelfdoding

02 649 95 55

 

Kankerfoon

0800 15 802

 

De druglijn

078 15 10 20

 

Anonieme Alcoholisten Vlaanderen

03 239 14 15

 

Tabakstop

0800 111 00 (Stoppen met roken. Het kan!)