Vormingssubsidies (hoofd)animator

Wat?

Ben je van plan om een cursus animator of hoofdanimator te volgen?  Wij betalen een gedeelte van de cursus terug.

 

 

 

Terug naar boven

Voorwaarden

De vorming moet aan volgende voorwaarden voldoen :

  • een attest "animator, hoofdanimator, instructeur, hoofdinstructeur" afleveren
  • OF georganiseerd worden door een provinciaal of nationaal secretariaat van een landelijke jeugdwerkorganisatie,
  • OF relevant zijn voor de goede werking van een erkend jeugdwerkinitiatief.

Je moet dus niet noodzakelijk lid of leiding zijn van een Diestse jeugdvereniging.  Je moet in dat geval echter wel in Diest wonen.

Terug naar boven

Procedure?

Na afloop van de cursus breng je een deelname-attest binnen op de jeugddienst.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Om voor betoelaging in aanmerking te komen moet een attest van de organisator van de cursus afgeleverd worden waarin volgende gegevens vermeld zijn :

  • naam, adres en geboortedatum van de cursist ;
  • onderwerp van de vorming ;
  • betaalde deelnameprijs ;
  • plaats, data en duur van de vorming ;
  • bankrekeningnummer van de kostendrager.

Terug naar boven

Bedrag

De subsidie bedraagt 2/3 van de betaalde deelnameprijs met een maximum van 100€ per persoon.

Terug naar boven

Regelgeving

De regelgeving kan je terug vinden in het reglement.

Terug naar boven

Contact

Formulieren en documenten