Meerjarenplan - Cultuur & Vrije Tijd

Het Meerjarenplan: stad Diest legt in het meerjarenplan de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vast. In wat volgt, kom je te weten wat onze belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren zijn op vlak van Cultuur en Vrije tijd (waar ook jeugd onder valt).

Een inspirerende belevings- en ontmoetingsplek op maat

Ontspanning voor iedereen

Ook voor de kleine portemonnee

Af en toe eens stoom afblazen en je zinnen verzetten, het is zó belangrijk. Daarom streeft het stadsbestuur ernaar om de recreatieve mogelijkheden van Diest optimaal uit te spelen. Hoe? Door met open geest te luisteren naar de noden van alle betrokken instanties en het vrijetijdsaanbod zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te houden. Dat kan o.a. met het systeem van de vrijetijdspas en het project Rap op Stap waarbij ook mensen met een beperkt budget kunnen genieten van een uitstap, activiteit of vakantieverblijf. De grenzeloze inzet van vrijwilligers in verenigingen en organisaties is daarbij van onschatbare waarde. Met een duidelijk en uniform vrijwilligersbeleid en via efficiënte ondersteuning willen we deze gemotiveerde mensen bewust en oprecht koesteren.

 

Jongeren krijgen een streepje voor

In een scholenstad als Diest is culturele educatie een must. Dat houdt echter véél meer in dan de organisatie van traditionele schoolvoorstellingen. Met projecten zoals Kunstbende, Kinderhoogdag, Buitenspeeldag, Grabbelpas en de speelpleinwerking in Dassenaarde willen we jongeren van alle leeftijden actief betrekken in de creatie van kunst, cultuur en vrije tijd. Hun eigen inbreng is immers erg waardevol en kan een frisse, nieuwe wind doen waaien door de stad. De uitbouw van een jongerencentrum - eventueel in evenementenhal Den Amer - is daarbij cruciaal. We willen de jeugd vooral een zinvolle uitlaatklep geven voor hun creatief talent. Dat kan bv. door een legale graffitimuur te voorzien en te zoeken naar repetitieruimtes waar bands zonder overlast muziek kunnen spelen. Ook veilige mobiliteit tijdens fuiven en evenementen staat hoog op onze prioriteitenlijst. Door fuifbussen in te leggen en veilige fietsroutes uit te stippelen van en naar de randgemeentes willen we ervoor zorgen dat iedereen veilig en wel thuis geraakt.

 

 

Diest als toeristische trekpleister

Stevige boost voor ons imago

De stad diende een aanvraag in om erkend te worden als toeristisch centrum. Door zo'n erkenning mogen winkels tijdens het hoogseizoen (van1 mei tot 30 september) ook op zondag openen. Samen met de Adviesraad Centrummanagment willen we de handelaars alvast warm maken om dit één keer per seizoen te doen. Het is ook de bedoeling om een tweetal keer per jaar een groot shoppingevent te organiseren. Met deze erkenning wil Diest zich alvast verder profileren als aantrekkelijke shopping- en belevingsplek. Daarnaast streven we ernaar om onze Oranjestad en Vestingstad in de spotlights te plaatsen bij toeristen en zakenmensen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Met een uitnodigend 'Park & Walk' route aan de rand van de stad en met leuke, visuele bewegwijzering willen we de kleine wandeling naar het centrum voor alle bezoekers zo aantrekkelijk mogelijk maken.

 

Kunst en cultuur kunnen overal

Onze stad bulkt van de bezienswaardigheden met een rijk cultuurhistorisch patrimonium, zoveel is duidelijk. Tegelijk willen we ook hedendaagse kunst bewust omarmen, want die mix tussen oud en nieuw is een mooie en interessante match. Daarom geven we lokale (amateur)kunstenaars graag de ruimte om hun kunnen te tonen. Niet alleen via een uitgekiend tentoonstellingsbeleid, maar vooral ook door lege muurtjes en vervallen plaatsjes in de stad te laten opwaarderen met kunst. Dat is een win-winsituatie voor iedereen: in sommige plekjes wordt nieuw leven geblazen, de stad krijgt een fris en dynamisch karakter én de kunstenaars bereiken een breed publiek.

 

 

Recreatieve ontmoetingsplaats bij uitstek

Ademruimte voor initiatieven

De stad bij alle inwoners en toeristen promoten als veelzijdig trefpunt waar van alles te beleven valt, daar draait het om. Om verenigingen, organisaties en jeugdbewegingen alle kansen te bieden, willen we op termijn graag 1 centraal vrijetijdsloket inrichten. Daar kan iedereen terecht voor de nodige praktische ondersteuning waarbij de stad fungeert als sterke partner. Bovendien zetten we op de homepage van www.diest.be alle evenementen prominent in de kijker via de 'Uit in Diest'-kalender. Ook de tijdelijke herbestemming van de leegstaande Citadelsite staat hoog op de agenda. We onderzoeken hoe we de ruimtes - zowel overdekt als in openlucht - optimaal kunnen inzetten op het vlak van cultuur, sport en jeugd.

 

Zoveel om trots op te zijn!

Onze veelzijdige infrastructuur en ons boeiende verleden maken Diest tot een aantrekkelijke 'place to be'. Die troeven spelen we momenteel echter nog niet ten volle uit. Zo kan het openluchttheater een mooi en uniek kader bieden voor culturele voorstellingen en/of concerten, mits wat ondersteuning en opwaardering. Op de Citadel onderzoeken we de mogelijkheid om een toeristisch belevingscentrum rond WO II uit de grond te kunnen stampen en bezoekers wegwijs te maken in de ontstaansgeschiedenis van de site zelf. Ook de Hagelandse streekproducten en Diestse specialiteiten zijn zeker een proevertje waard…

 

Diest op de sportieve kaart

Het stadsbestuur staat erop dat alle inwoners hun sportieve hartje kunnen ophalen. Daarom is het cruciaal om te blijven investeren in degelijke sportinfrastructuur. Zo zal het stedelijk zwembad De Warande in de toekomst aangepast worden aan de wetgevingen, willen we overdekte petanquebanen voorzien en leggen we een ruitervriendelijk netwerk aan. Een bewegwijzerde looproute in het Webbekoms Broek moet voor aansluiting zorgen op de Finse piste in het warandestadion. Verder gaan we in samenwerking met enkele privépartners na of de bouw van bijkomende sportinfrastructuur tot de mogelijkheden behoort.

Contact