Straat- en wijkfeesten

Wat?

Een straat- of wijkfeest is een leuke gelegenheid om je buren beter te leren kennen en de betrokkenheid in je straat te vergroten. Ook voor nieuwe buurtbewoners is het de ideale manier om met de mensen uit hun directe omgeving kennis te maken. Bovendien ondersteunt het stadsbestuur elk straat- of wijkfeest, dat aan de voorwaarden voldoet, met een toelage. 

 

Vaak hebben we een extra duwtje in de rug nodig om samen met onze buren naar buiten te gaan en te genieten van het gezellig samenzijn. Het stadsbestuur wil met dit initiatief de sociale cohesie in straten en wijken bevorderen.

 

 

Campagnebeeld_Mijn_buren__mijn_maten.PNG

Terug naar boven

Voorwaarden

Elk straat- of wijkfeest dat aan de voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor een financiële ondersteuning van maximaal €125.

  • Het project moet zich richten tot alle bewoners van de betrokken straat of wijk, ongeacht hun politieke, religieuze of filosofische overtuigingen en ongeacht hun persoonlijke situatie.
  • Alle bewoners van de betrokken straat of wijk moeten schriftelijk op het evenement uitgenodigd worden.
  • Er moeten minstens 20 deelnemers zijn.
  • Elke straat of wijk kan maar één keer per jaar in aanmerking komen voor een toelage.
  • De uitnodiging moet vermelden dat het gebeuren georganiseerd wordt "met de steun van de stad Diest".


U vindt deze voorwaarden ook terug in het reglement.

Terug naar boven

Procedure?

Download het aanvraagformulier, vul het volledig in en bezorg het ten laatste één maand voor de aanvang van het feest, samen met de nodige documenten aan de dienst Cultuurbeleid, Nijverheidslaan 24-26, 3290 Diest. We helpen je graag verder met alle vragen en staan ook in voor de afhandeling van de aanvragen.

 

Opgelet, voor straat- en wijkfeesten tussen 9 juli en 12 augustus 2018, ontvangen we de aanvraag liefst vóór 25 juni 2018.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Speciale regeling voor garageverkopen!

We krijgen steeds vaker vragen over het organiseren van garageverkopen. Voor dergelijke activiteiten zijn speciale regels van toepassing.
We lichten ze toe:

  1. een garageverkoop is een commerciële activiteit. Daarom komt hij niet in aanmerking voor subsidiëring in het kader van de bovenstaande premie voor straat- en wijkfeesten;
  2. een garageverkoop door particulieren is vrij van leurkaart, maar u heeft wel toestemming van het schepencollege nodig voor de organisatie;
  3. wanneer meerdere garageverkopen tegelijk doorgaan in vb. dezelfde straat en wanneer er een overkoepelende organisator is vb. een wijkcomité, dan moet de organisator een lijst met alle deelnemers opstellen (vb. oplijsting van de huisnummers per straat)
  4. er mogen enkel goederen van het particuliere eigendom verkocht worden. U mag dus met andere woorden uw zolder of kelder leegmaken en deze spullen verkopen, maar u mag geen spullen aankopen met het oog ze te verkopen op de garageverkoop (vb. aankoop van 20 speelgoedjes die op de garageverkoop verkocht zullen worden)
  5. het verkopen van eetwaren en dranken voor eigen rekening is niet toegestaan. Dit kan enkel wanneer de verkoop een menslievend doel heeft en gebeurt door een vereniging. De vereniging heeft hiervoor een speciale machtiging van het schepencollege nodig.

U vraagt de toestemming voor een garageverkoop best minstens een maand voor aanvang aan door een brief te sturen naar het schepencollege, met daarin alle praktische informatie over de garageverkoop (datum, uren, af te sluiten straten, deelnemers, verkoop dranken/eetwaren...). U ontvangt dan vanuit onze diensten alle informatie die u nodig heeft, alsook een bericht over de beslissing van het schepencollege.

Terug naar boven